Loket.nl

Als vervanging van het importeren van de loonjournaalposten via bestandsuitwisseling hebben wij een API koppeling met Loket.nl ontwikkeld. De loonjournaalposten kunnen nu rechtstreeks worden opgehaald en worden geboekt.

De koppelingskosten bedragen €1,50 excl. btw per maand, per administratie voor het up-to-date houden van de koppeling.

Werkwijze

Deze acties dienen eerst in Loket.nl te worden uitgevoerd. Vraag dit na bij uw intermediair. Maak voor elke financiële administratie (aanwezig in FinMaster) die je wilt koppelen, een APARTE gebruiker aan in Loket.nl bij de betreffende werkgever. Deze gebruiker moet de volgende rechten hebben: “Raadplegen journaaloutput”.

De koppeling met Loket.nl instellen

Ga in FinMaster naar de betreffende administratie. Kies Stamgegevens en ga naar externe connecties”. Maak een nieuwe connectie en kies voor Loket.nl.

Geef de gebruikersnaam op, dus de API gebruiker voor dé specifieke administratie.

Maak een keuze of je het rekeningschema van Loket.nl overneemt (de rekeningen in loket moeten dan ALTIJD matchen met rekeningen in FinMaster) of kies voor functie transponeren. Bij transponeren wordt er een tussentabel gemaakt. Hierin wordt eenmalig ingesteld dat rekening X van Loket.nl naar rekening Y in FinMaster moet worden geboekt.

Kies daarna voor “Authoriseer bij Loket.nl”. Je wordt nu doorgestuurd naar Loket.nl -> volg de vermelde stappen van Loket.nl.

Instellingen in FinMaster

Als alles goed is gegaan, kun je in FinMaster nu onder Importeren en importeer bestanden kiezen. Kies voor nieuwe import. Daar vind je de optie Importeer Loket.nl loonjournaalpost. Volg het korte stappenplan hieronder:

1: FinMaster haalt de gekoppelde werkgevers op (dat zou er dus 1 moeten zijn) -> selecteer de werkgever en beantwoord de vraag om die te koppelen met FinMaster (dit doe je eenmalig).

2: FinMaster haalt de payrolls op -> kies de gewenste payroll (dit doe je eenmalig, mits er meerdere payroll systemen binnen de gekozen werkgever aanwezig zijn).

3: FinMaster haalt de loonjournaalruns op en opent deze standaard van het huidige jaar (je kan in het filter van jaar wisselen) -> indien een journaal correct is kun je op he journaal klikken, anders niet.

4: FinMaster toont de inhoudt van de run / afhankelijk van de gekozen optie rekeningschema moet je transponeren of checkt hij of alle rekeningen aanwezig zijn (kostenplaatsen worden ook gecontroleerd) –

Als alles compleet is, kun je boeken. De boeking wordt in het memoriaal gemaakt.

Journaliseringen

Je moet gebruik maken van het Journaalprofiel (product 940 Journaliseren). Dit is de nieuwste vorm van journaliseren. LET OP: De 2 oudere vormen, het Journaal Basis en de Journaalmodule zijn niet benaderbaar middels de API en worden op termijn ook uitgefaseerd.

Als je dus succesvol een journaalrun genereert middels het Journaalprofiel, en deze de status “klaar voor exporteren” heeft, dan is deze door ons op te halen in Loket.nl.

Wil je meer koppelingen? Ga dan HIER terug naar onze koppelingen pagina.