Privacyverklaring

FinMaster B.V. gevestigd aan de Voorling 170 – 1424 RS De Kwakel, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FinMaster B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers op onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van het contactformulier of een aanvraag via de website ga je akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

Je persoonsgegevens worden uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Website contact/vraag

Zodra je ons een e-mail of een bericht via de website verstuurd, bewaren wij dit bericht. Dit maakt het mogelijk om je vraag of verzoek te verwerken en te beantwoorden.

FinMaster verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens;

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Aanvragen overeenkomst/abonnement

Wanneer je, je aanmeld voor een van onze diensten, vragen we om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken;

 • Gewenste abonnement / modules

Persoonsgegevens

 • Voor – en achternaam
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres

Bedrijfsgegevens

 • bedrijfsnaam
 • (factuur)adres
 • Postcode / plaats
 • E-mailadres

Betaalgegevens

 • IBAN en tenaamstelling

Deze gegevens bewaren wij om de overeenkomst uit te voeren, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, informatie over wijzigingen van onze diensten te kunnen verstrekken en de geleverde diensten te kunnen factureren. Bij de PSD2 dienst hebben wij een wettelijke verplichting om de ingediende documenten te bewaren.

Voor alle (persoons)gegevens die in de FinMaster applicatie worden verwerkt is er een verwerkersovereenkomst opgesteld. Deze zal bij aangaan van de dienst worden verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FinMaster B.V. bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij wij op grond van wetgeving verplicht worden de gegevens langer te bewaren, dan hanteren we de wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Finmaster B.V. geeft je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Finmaster B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FinMaster B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FinMaster B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit (en slaat dus geen gegevens op bij je bezoek op de website, mits je deze zelf hebt ingevuld). Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij het eerste bezoek aan onze website, hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bij gebruik van de applicatie zijn je persoonsgegevens in te zien en te wijzigen in uw account.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door FinMaster B.V.. Echter moet er bij het intrekken van de toestemming rekening gehouden worden, dat misschien bepaalde diensten niet meer kunnen worden geleverd. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@finmaster.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op je verzoek.

Waar kun je terecht met klachten en vragen

Mocht je nog vragen hebben over ons privacy beleid of de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via de website.

Heb je een klacht over onze verwerking neem ook dan contact met ons op. FinMaster B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FinMaster B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@finmaster.nl.