Stamgegevens

Uw Stamgegevens zijn in FinMaster geheel zelf in te vullen. Zo kunt u o.a. uw afboekcodes, boekjaren, bankrekeningen, kostenplaatsen, Btw groepen en grootboekrekeningen aanmaken. Maar u kunt ook b.v. al u relaties onderverdelen in categorieën. U maakt zelf categorieën aan en koppelt ze aan de relaties. U heeft dus bij de stamgegevens de mogelijkheid om verschillende functionaliteiten te beheren of aan en uit te zetten, waardoor FinMaster geheel naar eigen wens is in te stellen.

 

Zo heeft u bij de administratiegegevens de mogelijkheid om de combinatie verkoop-inkoop of inkoop-verkoop aan te zetten, hiermee kunt u een verkoopfactuur met inkoopregels vastleggen en omgekeerd. Ook is dit mogelijk met de combinatie netto/bruto zo kunt u netto invullen en wordt het bruto uitgerekend of andersom.

Omdat de bank uw betalingen niet altijd op dezelfde dag overmaakt, kan het voorkomen dat u een betalingskorting mis loopt. Wilt u nu wel kunnen profiteren van een betalingskorting die tot een bepaalde tijd loopt, dan vult u bij de administratiegegevens gewoon een vervaldatum in. Na het instellen van deze datum zal de gewenste betaaldatum automatische worden ingesteld.

Iedereen maakt wel eens een foutje, waardoor het best een keer kan gebeuren dat er dubbele factuurnummers worden ingevoerd. Door de check op unieke inkoopfactuurnummers aan te zetten is dit probleem verholpen aangezien alle ingevoerde factuurnummers automatisch worden gecontroleerd.
 
stamgegevens 2
 
Sommige facturen komen maandelijks terug en hebben eigenlijk geen controle meer nodig. Om de controle van de inkoopfacturen te versnellen kunt u de inkoopfacturen laten controleren. U vult per relatie een controle tot bedrag in, alle facturen die lager of gelijk zijn aan het controle bedrag zullen automatisch worden doorgezet naar de boekhouding.

Bij het aanmaken van de afboekcodes kunt u aangeven op welke factuur deze zichtbaar moeten worden en naar welke grootboekrekening het moet worden weggeschreven b.v. kredietbeperking, kortingen, valutaverschillen, etc.

Moeten de inkomende facturen door verschillende personen geaccordeerd worden dan maakt u gewoon accorderingsgroepen aan. U maakt groepen aan en koppelt de bepaalde personen aan de groep. Het is mogelijk om meerdere groepen aan te maken met dezelfde hoofdgebruikers of overeenkomende leden.
 
accorderingsgroepen1
 
Factureert u vanuit FinMaster dan krijgt u een subtab factuursjabloon, u kunt de template gegevens van de factuursjabloon en betalingsherinnering sjabloon bewerken en voorzien van voet- of kopteksten.

Werkt u met meerdere gebruikers in FinMaster dan zijn de systeemrechten te bepalen voor alle interne gebruikers. En als u ook nog over meerdere administraties beschikt, zij de interne gebruikers ook te blokkeren voor verschillende administraties.