Relaties

Prijsafspraken maken met uw debiteuren of betalingskortingen registreren bij uw crediteuren. Dit is zomaar een greep uit de mogelijkheden van gegevens die u per relatie kunt vastleggen. Iedere relatie die wordt aangemaakt in het systeem krijgt zijn eigen relatiekaart. U hoeft geen dubbele relaties meer aan te maken aangezien een relatie zowel een debiteur als een crediteur kan zijn, op deze manier heeft u alle gegevens rondom u relatie in één enkel dossier.
 
U kunt uw crediteuren o.a. betalen via automatische incasso of een G-rekening. Bij de G-rekening is het ook mogelijk om 1 betaling via de automatische incasso te laten lopen. De controle op uw inkoopfacturen is gemakkelijker te maken door een automatisch tot bedrag in te stellen. De facturen die lager zijn of gelijk aan het ingestelde bedrag zullen automatisch worden weggeschreven in de boekhouding. Heeft u bij uw crediteuren recht op een betalingskorting zodra u binnen een bepaalde tijd betaald? Dan stelt u gewoon het aantal betaaldagen voor vervaldatum en het % in, hierdoor kunt u gemakkelijk profiteren van de betalingskorting.

Zodra u vanuit FinMaster factureert is het per debiteur mogelijk om verschillende prijsafspraken te maken die gekoppeld worden aan een artikel. De prijsafspraken kunnen gemaakt worden voor bepaalde of onbepaalde tijd. Om het factureren van uw debiteuren gemakkelijker te maken zijn er factuurprofielen aan te maken en kunt u gebruik maken van een G-rekening splitsing.
 
Relatiekaart
 
Per relatie worden in de relatiekaart alle factuurregels getoond met de mogelijkheid tot doorzoomen naar de inkoop-of verkoopfactuurkaart.

U krijgt een overzicht van al u contactpersonen met de bijbehorende relaties en de geografische locatie geeft u een overzicht van uw relaties weer aan de hand van een landkaart.

In de functionaliteit relaties zijn ook de gegevens van uw personeelsleden te beheren. Ieder personeelslid krijgt zijn eigen personeelskaart. Door de IBAN van uw personeelslid te koppelen aan het grootboek “netto salaris”, worden alle financiële boekingen naar deze persoon zichtbaar in de personeelskaart.

Om een nog betere impressie te krijgen van de module relaties bekijk de demo.