Rapportages

De rapportages geven u snel en gebruikersvriendelijk alle informatie die u nodig heeft.

 

De rapportage Jaaroverzicht geeft u o.a. het resultaat ontwikkeling over het huidige jaar t.o.v. vorig boekjaar, inzicht in uw huidige situatie en u krijgt een top 10 van uw debiteuren en crediteuren. Aan de hand van uw ingevoerde rekeningen krijgt u een overzicht met uw actuele bank- en kassaldo.

 

Verloop liquiditeit
 
In de subtab Balans/ W&V wordt per ingegeven boekjaar, per maand of kwartaal het verloop van de winst- en verliesrekening of balans weergegeven. Bij de kolommenbalans krijgt u per ingegeven begin- en einddatum een overzicht van de kolommenbalans.

De rapportages zijn uitgebreid of gecomprimeerd weer te geven met de mogelijkheid tot doorzoomen naar de onderliggende gegevens tot aan de grootboekkaart. De rapportages zijn via verschillende gangbare bestandformaten zoals pdf te printen of te exporteren naar Excel. Tevens kunnen de rapportages via een webportaal online ter beschikking worden gesteld

Overzicht boekingen
Op basis van de ingegeven periode krijgt u een overzicht van alle boekingen. Via een filter is het o.a. mogelijk om te zoeken op trefwoord, type of bedrag. Door op een regel te klikken worden de transactie gegevens weergegeven en is de factuur op te halen.

In de subtap rapporten zijn financiële overzichten/rapporten en overige overzichten/lijsten te vinden..

Bij de financiële overzichten /rapporten is een W&V meerjarenoverzicht op te vragen, zijn periodes voor winst- en verliesrekening te vergelijken en als u over meerdere locaties beschikt is er per locatie een overzicht op te vragen voor de in- en verkopen geboekt op locatie.

De overige overzichten / lijsten geven een overzicht van de al geprinte overzichten van de administratie, een lijst van alle gemaakte notities, een lijst van alle gemaakte prijsafspraken en zijn banktransacties terug te zoeken.In alle lijsten is er gemakkelijk te zoeken aan de hand van zoekfilters.

Om een nog betere impressie te krijgen bekijk onderstaande filmpjes.