Debiteurenbeheer

Bij de debiteuren kunt u ervoor kiezen om uw bestaande facturatie applicatie te koppelen waardoor de verkoopfacturen geïmporteerd worden in het systeem, de facturen handmatig aanmaken of aan de hand van een factuursjabloon.

Factureren nieuwe factuur

Debiteuren beheer is opgebouwd uit verschillende tabbladen. Zodra u de beschikking heeft over een factuursjabloon in FinMaster heeft u een extra tabblad genaamd “Factureren“. U krijgt hier een overzicht van de aangemaakte facturen die nog niet verzonden zijn. Voordat u de factuur gaat verzenden is het nog mogelijk om factuurregels toe te voegen of het voorbeeld in te zien. Na het definitief maken van de factuur is deze uit te printen of vanuit FinMaster te mailen aan de betreffende relatie.

Maakt u geen gebruik van een factuursjabloon in FinMaster dan kunt u in de tab uitgaande factuurregister u verkoopfacturen handmatig vastleggen. Al heeft u uw bestaande facturatie applicatie gekoppeld dan zullen de facturen in deze tab geïmporteerd worden.

Bij de tab nog te incasseren facturen krijgt u een overzicht van alle facturen die via automatische incasso lopen.

Het tabblad incassoruns geeft u een overzicht van alle aangemaakte incassoruns en de mogelijkheid om een nieuwe aan te maken. U krijgt een overzicht van het aantal incassoregels die klaarstaan om mee te nemen in een nieuwe run. In een incassorun is het mogelijk om een deelincasso te doen op basis van afboekcodes. De ontvangsten op de bank zijn af te letteren tegen een incassorun.

Aan de hand van de openstaande postenlijst, ouderdomsanalyse en het factuuroverzicht krijgt u overzicht in uw administratie, wat staat er nog open en hoelang. De overzichten zijn gemakkelijk te exporteren naar Excel.