Dashboard

Eén of meerdere administraties verwerken in één systeem zonder daarbij het overzicht te verliezen. Door de keuze mogelijkheden en het duidelijk weergegeven dashboard per administratie, bewaart u in FinMaster altijd het overzicht, in welke administratie u ook werkt.
 
Na het inloggen in FinMaster moet u als u meerdere administraties in FinMaster verwerkt eerst de juiste administratie kiezen.
Na het kiezen van de administratie komt u in het dashboardscherm terecht. Bovenin het dashboardscherm staat de naam van de administratie vermeld waarin u gaat werken.
 
Dashboard
 
In het dashboardscherm krijgt u een overzicht van de nog uit te voeren acties.
En u krijgt een overzicht van de huidige stand van al uw debiteuren en crediteuren en liquide middelen volgens de laatste gedane betalingen.