Boekhouding

Inkoop- of verkoopboek, bank- of kasboek, memoriaal, boekingstemplates en afletteren. De functionaliteit boekhouden geeft u alles om uw boekhouding te voeren.
In het in- en verkoopboek zijn aan de hand van een overzicht de facturen van uw crediteuren en debiteuren in te boeken. Na het invullen van de boekingsdatum, grootboekrekening, netto bedrag en btw groep heeft u  hier ook nog de mogelijk om de beschrijving te wijzigen.  De boekingsregels is op te slaan of gelijk te boeken. Zodra er bij de crediteuren een automatische controle is ingesteld komen de facturen die aan het ingestelde bedrag voldoen maar niet compleet zijn automatische in het inkoopboek terecht.

In het kas-en bankboek zijn transacties te importeren en vast te leggen, het systeem zal automatische de regels inlezen. De transacties zijn ook handmatig vast te leggen waarbij u de mogelijkheid heeft om meerdere regels in één keer toe te voegen. In het bankboek is het mogelijke om in-of verkoopfacturen af te letteren, door een regel toe te wijzen aan een grootboekrekening, relatie, factuur, personeelslid of betaalrun. Na het toewijzen is de factuur te koppelen. Door het automatisch afletteren kan het zijn dat de factuur al gekoppeld is aan de hand van omschrijving of bedrag. De regel is ook te splitsen in meerdere regels, zodra de regel aan een betaalrun wordt gekoppeld zal deze automatisch gesplitst worden.

Bij een boeking in het bankboek waarbij de kosten of ontvangsten in een andere periode dienen te worden verantwoord, kan dit via een transitorekening “schuld” of “vordering” en door het aanpassen van de boekingsdatum realiseren.

Memoriaal
U krijgt hier een overzicht van alle memoriaalboekingen voor de gekozen financiële administratie en u kunt nieuwe boekingen aanmaken.
Aan iedere memoriaal boeking is een type mee te geven. Bij het aanmaken van de boekingsregel voor de memoriaalboeking is het bedrag alleen bij debet of credit in te voeren, het is niet mogelijk om het bij beiden in te voeren. Bij gebruik van een tegenrekening hoeft u geen tweede regel aan te maken.
Door de boekingsregels op te slaan heeft u later altijd nog de mogelijkheid om de regels te wijzigen of te verwijderen. Om sommige processen iets te versnellen is het ook mogelijk om van een bestaande memoriaalboeking een boekingsprofiel aan te maken of om een schattingsboeking aan te maken. Zodra u de boekingsregels heeft ingeboekt blijft de boeking zichtbaar in het totaaloverzicht en geeft het een inhoudelijk overzicht weer.

Boekingstemplates
Om het aanmaken van een memoriaalboeking te versnellen, kunt u een boekingsprofiel van een memoriaalboeking aanmaken.

afletteren2

Bij de functionaliteit afletteren worden via een overzicht uw openstaande en onduidelijk geboekte ontvangsten en betalingen weergegeven. Deze regels zijn af te letteren tegen de juiste factuur of facturen.