Conversie

In FinMaster is het mogelijk om uw huidige administratie over te zetten. Het overzetten noemen we converteren. Hoe dat gaat en wat u ervoor moet doen zullen we hieronder uitgebreid omschrijven.
Binnen de conversie zijn er twee belangrijke stappen

 • Het converteren van de financiële mutaties
 • Het converteren van de stamgegevens

Converteren kan op een gestandaardiseerde wijze eenvoudig vanuit verschillende bronsystemen aan de hand van een auditfile.
Onderstaand een overzicht van de bestanden die in FinMaster kunnen worden verwerkt:

 • Auditfile 2.0 (XAF)
 • Auditfile 1.0 (ADF)

Kan uw huidige pakket geen van de aangegeven bestanden genereren, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan samen met u kijken naar de mogelijkheden.

Overige bestanden die geconverteerd kunnen worden naar FinMaster zijn:

 • Factuurprofiel crediteuren
 • Crediteuren
 • Openstaande verkoopfacturen
 • Hoofdcategorieën
 • Sub categorieën
 • Debiteuren
 • Factuurprofielen debiteuren
 • Openstaande inkoopfacturen

Wilt u dat de overige gegevens worden meegenomen in de conversie dan dient u deze aan te leveren in een Excel-bestand.

Kosten
In eerste instantie zijn aan het converteren van u huidige administratie naar FinMaster geen kosten verbonden.
Mocht het zo zijn dat u huidige administratie niet aangeleverd kan worden in één van de bovenstaande bestanden, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van de werkzaamheden die hiervoor moeten worden verricht.

Uw voorbereidingen voor de conversie
Wat dient u te doen als voorbereiding:

1. Controleer of uw administratie in balans is:

 • Komen de openstaande posten debiteuren en crediteuren overeen met het saldo op de grootboekrekening debiteuren en crediteuren.
 • Zijn alle boekingen definitief verwerkt.
 • Overige eventuele consistentie en/of technische controles dienen uitgevoerd te worden.

2. Maak de auditfiles aan voor elk boekjaar dat u wenst te converteren.
3. Exporteer eventueel uw overige gegevens naar Excel.
4. Verstuur de documenten naar support@9knots.nl.
5.Let op!: het is belangrijk dat u geen boekingen meer maakt in uw huidige pakket, op die manier is het beginpunt in FinMaster gelijk aan het eindpunt in uw huidige pakket.

Wat kunt u van ons verwachten
Wij zullen binnen 10 werkdagen na ondertekening van de Overeenkomst voor FinMaster de conversie uitvoeren. Alle benodigde bestanden en documenten moeten dan wel al aan ons zijn doorgestuurd.

De stamgegevens Debiteuren, Crediteuren en Grootboek worden op basis van de aanwezige gegevens in de auditfile geconverteerd.

U krijgt van ons een e-mail bericht zodra uw administratie klaar staat voor gebruik.

Wat moet u nog controleren of inrichten na de conversie.
Nadat u van ons het bericht heeft ontvangen dat uw administratie klaar staat voor gebruik, dient u zelf nog het onderstaande te controleren of in te richten.

financiële controle en waar nodig aanvullen

 • Volledigheid geconverteerde stamgegevens
 • Aansluiting financiële administratie met bronsysteem (proef- en saldibalans)
 • Aansluiting tussen balans en sub administratie

Inrichten administratie

 • Beginbalans invoeren bij starten met de boekhouding
 • Btw instellingen
 • Instellen kas- en bankdagboek(en)
 • Instellen van de categorie indeling bij rekeningschema

Mochten er na de conversie nog vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen via support@9knots.nl of op 0852100195.